top of page

Normes Bàsiques pels Cursos Regulars

  • Matrícula Inicial 30€

 

  • Aquesta matrícula Només es farà efectiva un cop mentre l’alumne estigui donat d’alta a l’Escola *

                  

  • L’import íntegre de la mensualitat es cobrarà la primera setmana de cada mes

    

  • El pagament de la mensualitat dóna a l’alumne Dret de reservar la seva plaça, és per aixó, que l’alumne haurà de pagar tots els mesos (exceptuant el mes d’AGOST, que l’Escola tanca les seves portes)

 

  • En cas que hagi d’interrompre la seva assistència a les classes algun mes (i el pagament de les mensualitats corresponents), Haurà de tornar a fer efectiva la Matrícula un cop es re-incorpori a l’Escola.

                

  • Si l’alumne falta algun dia de classe, podrà recuperar aquestes hores (sempre i quant hagi avisat amb mínim 1 dia d’antel.lació), i podrà recuperar dins dels diferents horaris de classe.

 

  • Les hores pendents de Recuperació, NOMÉS es podran recuperar mentre l’alumne estigui donat d’alta a l’escola.

     

  • Els dies Festius No es recuperen

  • Els últims 10 minuts de Classe seran per Recollir els materials, netejar les eines, endreçar els treballs i deixar la zona utilitzada en condicions

bottom of page